Freunde der Mechitaristen
Մխիթարեան Սաներ և Համակիրներ

Home
Գլխաւոր Էջ
Nachrichten
Լուրեր
Kloster
Վանք
Kirche
Եկեղեցի
Links
Յղումներ
Über uns / Kontakt
Մենք / Կապ
 
       Aktivitäten  Ձեռնարկներ
2008.05.17
19:00

2008.04.12
19:00

2008.03.08
19:00

2008.02.23
19:00

2008.02.09
19:00

2014
2013
2012
2011
2010
2009

Film Mayrig (DVD, deutsch)
Ժապաւէն Մայրիկ, գեմաներէն

Yervant Odyan von Krikor Hallacyan
«Երուանդ Օտեան» Գրիգոր Հալլաճեան   
                                                    Odyan Օտեան

„Dagavin“ (DVD) von VAHE BERBERIAN
«Տակաւին » (DVD) Վահէ Պէրպէրեան , հայերէն

Die verwirklichten Projekte der „All-Armenian Fund“ (DVD)
Հ. Համահայկական Հիմնադրամի տարած աշխատանքները ներկայացնող տեսախտասալիկ

Informationen über die Armenier in Aleppo
Տեղեկութիւններ Հալէպի Հայոց  մասին

Home << գլխաոր էջ