Freunde der Mechitaristen
Մխիթարեան Սաներ և Համակիրներ

Home
Գլխաւոր Էջ
Nachrichten
Լուրեր
Kloster
Վանք
Kirche
Եկեղեցի
Links
Յղումներ
Über uns / Kontakt
Մենք / Կապ
 
       Aktivitäten  Ձեռնարկներ
 
2009.11.14
19:00

2009.10.10
19:00

2009.04.25
19:00

2009.04.05
19:00

2009.02.21
19:00

2009.01.25
12:00

2014
2013
2012
2011
2010
2008

Wanderung auf Ararat und Besuch im Dorf Vakıflı
Արևմտեան Հայաստան - Արևելեան Անատոլու  Արարատ եւ Վաքըֆլը գիւղ

Moldauklöster und Armenische Kirchen in Rumänien
Մօլտավեան վանքերու և Հայակական եկեղեցինէրու ներկայացում

Von der Strafbarkeit der Leugnung von Völkermorden
Ցեղասպանութիւնները ժխտողներու պատժի մասին

Gesundheit Bluthochdruck
Առողջապահութիւն Արեան ճնշում

Präsentation von Fotos aus Armenien
Հայաստանի նկարներու ներկայացում

Konzert mit Abramian & Sokolov
Համերգ Աբրամեան և Սօկօլով

aktuellere << գլխաոր էջ